2020 i siffror

2020 blev ett bra år ekonomiskt för Stockholms studentbostäder och vi har kunnat satsa på fortsatt nybyggnation på bland annat Lappkärrsberget och i Björkhagen.

VD har ordet

1958 bildade en grupp drivna studenter Stockholms studentbostäder efter övertygelsen ”Ingen ska behöva avstå från studier på grund av bostadsbrist”. Allt sedan dess har studenterna präglat vår verksamhet. Genom att jobba för fler studentbostäder och att skapa både trivsamma hem och ett bra studentliv bidrar vi till att Stockholms studenter mår bra och klarar sina studier – och det är en förutsättning för Stockholms tillväxt och välfärd.

”Att vi är på rätt väg i vår kommunikation, service och i utveckling av våra bostäder och områden fick vi verkligen kvitto på vid vårens kundundersökning, Nöjd Studbo. För andra året i rad gjorde vi ett stort lyft och blev nu även korade till ”Årets klättrare”. Otroligt roligt! ”

”Att vi är på rätt väg i vår kommunikation, service och i utveckling av våra bostäder och områden fick vi verkligen kvitto på vid vårens kundundersökning, Nöjd Studbo. För andra året i rad gjorde vi ett stort lyft och blev nu även korade till ”Årets klättrare”. Otroligt roligt! ”

VD har ordet

1958 bildade en grupp drivna studenter Stockholms studentbostäder efter övertygelsen ”Ingen ska behöva avstå från studier på grund av bostadsbrist”. Allt sedan dess har studenterna präglat vår verksamhet. Genom att jobba för fler studentbostäder och att skapa både trivsamma hem och ett bra studentliv bidrar vi till att Stockholms studenter mår bra och klarar sina studier – och det är en förutsättning för Stockholms tillväxt och välfärd.

Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete tar sin utgångspunkt i vår vision om att vi med attraktiva hem för studenter skapar framtid och Agenda 2030. Genom hållbarhetsarbetet arbetar vi för såväl dagens som morgondagens kunder samtidigt som vi skapar förutsättningar för fler studenter att få tillgång till ett attraktivt och hållbart boende i Stockholm

Hållbara ihop

Stockholms studentbostäder har arbetat med hållbarhet under många år och vi utvecklar konstant vårt hållbarhetsarbete. Under 2020 har hela organisationen tagit ett stort kliv framåt och arbetat tillsammans under parollen hållbara ihop. De ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsperspektiven vävs in i hela verksamheten, starkt knutet till arbetet med stiftelsens vision, strategiska plan och affärsplan.

Vi berättar här på vilket sätt våra olika verksamhetsdelar hänger ihop med Agenda 2030, hur vi mäter och följer upp vår hållbarhetspåverkan. Mer information om vårt hållbarhetsarbete återfinns också i hållbarhetsredovisningen i förvaltningsberättelsen.

2020

2019

2020

2019

Hållbara ihop

Nöjd kund index -nki

Nöjd kund index -nki

Stockholms studentbostäder uppvisar 2020 en kraftig resultatförbättring sedan 2018 av Nöjd Kund Index – NKI. Det är tydliga förbättringar inom flera områden jämfört med 2019 års mätning. NKI uppgick 2020 till 73 på skalan 0-100, vilket är en tydlig uppgång jämfört med de senaste årens resultat (66 år 2018 och 70 år 2019). De kvalitetsfaktorer som får högst betyg är kundvård och trygghet.

Student-
barometer

Läs vår studie om studenters värderingar och syn på att leva, bo och studera i Stockholm.

Så gjordes undersökningen:
Undersökningen genomfördes under slutet av 2020. Totalt har 1 000 svar samlats in bland personer som studerar på universitet eller högskola i Stockholm.

Över hela stockholm

Våra drygt 8 000 bostäder är fördelade på 25 områden. Vi på Stockholms studentbostäder vill erbjuda kåranslutna studenter ett trivsamt och prisvärt studentboende. På kartan kan du se var våra bostäder finns.

Över hela stockholm

Våra drygt 8 000 bostäder är fördelade på 25 områden. Vi på Stockholms studentbostäder vill erbjuda kåranslutna studenter ett trivsamt och prisvärt studentboende. På kartan kan du se var våra bostäder finns.